Byggnad

Väsby Terrass

Plats Trädgårdsvägen, Upplands Väsby
Kund Brabo Stockholm AB
Arkitekt Thomas Eriksson Arkitektkontor AB
Startdatum 01/2017
Färdigt 06/2018
Beskrivning

Nybyggnation av 59 st bostadsrättslägenheter fördelade på 1 huskropp med gång-och cykelvägar, parkeringsplatser samt miljöhus. Total byggarea 3850 kvadratmeter.

Pågående byggarbeten, SWENCN