sweNCN logo

Om oss

Om oss

Swencn AB är specialiserade på att i totalentreprenad driva och utveckla byggprojekt.
Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar med stort fokus på kvalitet och service genom våra medarbetares långa erfarenhet, stora tekniska kunnande och kreativa lösningar oavsett om entreprenaden avser bostäder, kontor, lager, industri-, eller offentliga - byggnader.

Swencn AB grundades i Sverige 2015 av både Svenska och Estniska investerare. Idag är Swencn AB ett helägt dotterbolag till Nordecon AS som under de 30 år de varit verksamma, vuxit till  ett av Estlands största byggbolag med verksamheter i flera länder.


Nordecon As är verksam i de flesta segmenten inom den Estniska byggindustin. Nordecon AS är moderbolag i Nordecon group. Nordecon Groups samlade försäljningsinteckter uppgick 2018 till 223 miljoner euro. Nordecon AS är sedan maj 2006 börsnoterade vid NASDAQ Tallin.

Läs mer om Nordecon

Bolagsledning

Styrelseordförande

Priit Luman

priit.luman@nordecon.com
+46 (0) 70 576 85 60