sweNCN logo

Våra tjänster

Våra tjänster

Swencn AB är en byggentreprenör som tar ansvar genom hela byggprocessen. Med fokus på kvalitet och ekonomi, erbjuder vi våra kunder bästa lösningen för hela projektet från idé och projektering till färdig byggnad, oavsett om det handlar om flerbostadshus, kontor, lager, industri, eller offentliga byggnader.
Med tekniskt kunnande och kreativitet hjälper vi våra kunder att uppnå sina resultat genom att hitta bästa tänkbara lösningar.


Med välutbildad, erfaren personal och modern teknik åtar vi oss alla typer av byggentreprenader så som flerbostadshus, kontor, lager-, industri-, och offentliga byggnader. Vi tar ansvar för hela processen, från projektering till färdig byggnad med finplanerade omgivningar. Genom att vi är certifierade i kvalitetsledningssystemet BF9K kan du känna dig trygg med att vi genom hela processen har kvaliteten i fokus och att vi efterföljer de krav som ställs från dig som kund, samt lagar, förordningar och myndighetskrav. Vi är medvetna om att byggentreprenader har stor miljöpåverkan. Det är därför viktigt för oss att aktivt arbeta med att minska den negativa miljöpåverkan, både i företaget och i våra projekt. Vårt mål att erbjuda dig dom bästa lösningarna för ditt projekt och din budget.

Byggnation

Anläggning

Flerbostadshus

industri och lager

Kontorsbyggnader

Offentliga byggnader

Innovation